Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18Q2
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18Q3
Новини Обяви ФНИ в медиите Календар на събитията

Пресцентър

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2023

Разделът на Фонд "Научни изследвания" за новини, официални съобщения, информация за медиите и обявления за предстоящи събития.