Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8NR5
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCOKH4

Протоколи 2019

Дата на публикуване: 30.03.2022
Последна актуализация: 07.03.2023

Протоколи от заседанията на Изпълнителния съвет на Фонд "Научни изследвания" от 2019 година.

Протокол №9 от 13.12.2019 г.
Дата на публикуване: 23.12.2019

Протокол №7 от 06.12.2019 г.
Дата на публикуване: 18.12.2019

Протокол №5 от 08.11.2019 г.
Дата на публикуване: 17.12.2019

Протокол №6 от 22.11.2019 г.
Дата на публикуване: 17.12.2019

Протокол №8 от 10.12.2019 г.
Дата на публикуване: 17.12.2019

Протокол №4 от 30.10.2019 г.
Дата на публикуване: 08.11.2019

Протокол №2 от 04.10.2019 г.
Дата на публикуване: 23.10.2019

Протокол №3 от 14.10.2019 г.
Дата на публикуване: 23.10.2019

Протокол №1 от 01.09.2019 г.
Дата на публикуване: 28.09.2019

Протокол №12 от 28.08.2019 г.
Дата на публикуване: 06.09.2019

Протокол №10 от 29.07.2019 г.
Дата на публикуване: 13.08.2019

Протокол №11 от 09.08.2019 г.
Дата на публикуване: 13.08.2019

Протокол №9 от 11.07.2019 г.
Дата на публикуване: 30.07.2019

Протокол №8 от 13.06.2019 г.
Дата на публикуване: 05.07.2019

Протокол №7 от 17.05.2019 г.
Дата на публикуване: 11.06.2019

Протокол №6 от 12.04.2019 г.
Дата на публикуване: 31.05.2019

Протокол №5 от 22.03.2019 г.
Дата на публикуване: 12.04.2019

Протокол №4 от 08.03.2019 г.
Дата на публикуване: 25.03.2019

Протокол №3 от 22.02.2019 г.
Дата на публикуване: 25.03.2019

Протокол №2 от 18.01.2019 г.
Дата на публикуване: 28.02.2019

Протокол №1 от 09.01.2019 г.
Дата на публикуване: 01.02.2019