Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A53
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U36

Постоянни научно-експертни комисии

Дата на публикуване: 25.08.2020
Последна актуализация: 21.08.2023

Състави на постоянните научно-експертни комисии

Мандат 23.04.2021 г. – 23.04.2025 г.

 

1. Постоянна научно-експертна комисия по Биологически науки:
Проф. д-р Людмил Кирацов - Председател
Проф. д-р Виолета Великова
Доц. д-р Теодора Данева
Проф. дбн Стефка Танева
Проф. д-р Снежана Грозева
Секретар на ПНЕК: Олга Рахнева

 

2. Постоянна научно-експертна комисия по Математически науки и информатика
Проф. дфн Катя Вутова – Председател
Проф. д-р Мария Дачева
Проф. д-р Николай Янков  
Доц. д-р Тодорка Александрова
Проф. д-р Красимир Георгиев
Секретар на ПНЕК: Роза Кондова

 

3. Постоянна научно-експертна комисия по Медицински науки
Проф. Дамянка Гетова- Спасова, дм, дмн - Председател
Доц. д-р Параскев Недялков
Проф. д-р Стойчо Стоев, двмн
Доц. д-р Любомир Дурмишев, дм
Проф. Иванка Димова, дм
Проф. д-р Иванка Цаковска
Секретар на ПНЕК: Бояна Русанова

 

4. Постоянна научно-експертна комисия по Науки за Земята
Проф. д.фз.н.Наталия Килифарска - Председател
Доц. д-р Александър Здравков
Проф. дн Николай Бонев
Проф. д-р Илияна Бончева

доц. д-р Николай Рачев

Секретар на ПНЕК:  Марина Савова

 

5. Постоянна научно-експертна комисия по Обществени науки
Проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова – Председател
Доц. д-р Аделина Миланова
Проф. д-р Елка Василева
Доц. д-р Мариана Петрова
Проф. Валентина Миленкова
Секретар на ПНЕК: Милена Филипова
 
 

6. Постоянна научно-експертна комисия по Селскостопански науки
Доц. Самир Наимов, дн - Председател
Доц. д-р Величка Гочева
Акад. Атанас Павлов
Проф. Вилиана Василева
Проф. Лилян Сотиров, дн
Секретар на ПНЕК: Роза Кондова
 
 

7. Постоянна научно-експертна комисия по Технически науки
Проф. д-р Огнян Бумбаров – Председател
Проф. дн Евелина Пенчева

Доц. д-р Маргарита Натова

Проф. д-р Велислава Любенова
Проф. д-р Иван Нишков
Доц. д-р Валентина Семкова
Проф. д-р Румен Янков
Секретар на ПНЕК: д-р Милена Александрова
 
 

8. Постоянна научно-експертна комисия по Физически науки
Проф. дфзн Румен Ценов - Председател
Проф. д-р Димана Назърова
Доц. д-р Тодор Петров
Доц. д-р Юлия Генова
Доц. д-р Мартин Иванов
Секретар на ПНЕК: Ивета Цонева
 
 

9. Постоянна научно-експертна комисия по Химически науки
Проф. д-р Стефан Цаковски – Председател
Доц. д-р Даниела Карашанова
Доц. д-р Веляна Георгиева
Доц. д-р Нина Димчева
Доц. д-р Даниела Цекова
Секретар на ПНЕК: доц. д-р Боряна Хаджиева
   
 

10. Постоянна научно-експертна комисия по Хуманитарни науки
Проф. дфн Маргарита Младенова - Председател
Проф. д-р Лора Тасева
Проф. д-р Радослав Радев
Проф. д-р Симеон Евстатиев
Доц. д-р Румелина Василева
Секретар на ПНЕК: Камелия Янева

 

 

11. Постоянна научно-експертна комисия по Двустранно сътрудничество

Мандат 21.10.2021–21.10.2025 г.

Доц. д-р Елена Кистанова – Председател
Доц. д-р Екатерина Йорданова
Проф. дмн Снежана Христева-Краева
Проф. дфн Дориана Малиновска
Доц. д-р Стиляна Баталова
Секретар на ПНЕК: Людмила Сотирова