Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ6

Протоколи 2021

Дата на публикуване: 07.02.2022
Последна актуализация: 15.03.2022
Протокол №9 от 16.12.2021 г.
Дата на публикуване: 20.12.2021

Протокол №8 от 10.12.2021 г.
Дата на публикуване: 20.12.2021

Протокол №7 от 03.12.2021 г.
Дата на публикуване: 09.12.2021

Протокол №6 от 26.11.2021 г.
Дата на публикуване: 08.12.2021

Протокол №5 от 05.11.2021 г.
Дата на публикуване: 03.12.2021

Протокол №4 от 15-16.10.2021 г.
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол №3 от 24.09.2021 г.
Дата на публикуване: 08.11.2021

Протокол №2 от 17.09.2021 г.
Дата на публикуване: 07.10.2021

Протокол №1 от 08.09.2021
Дата на публикуване: 07.10.2021

Протокол №59 от 18.08.2021 г.
Дата на публикуване: 26.08.2021

Протокол №60 от 20.08.2021 г.
Дата на публикуване: 20.08.2021

Протокол №58 от 29.07.2021 г.
Дата на публикуване: 02.08.2021

Протокол №57 от 15.07.2021 г.
Дата на публикуване: 02.08.2021

Протокол №57 от 15.07.2021 г.
Дата на публикуване: 02.08.2021

Протокол №56 от 25.06.2021 г.
Дата на публикуване: 15.07.2021

Протокол №53 от 21.05.2021 г.
Дата на публикуване: 23.06.2021

Протокол №55 от 11.06.2021 г.
Дата на публикуване: 18.06.2021

Протокол №54 от 08.06.2021 г.
Дата на публикуване: 14.06.2021

Протокол №51 от 23.04.2021 г.
Дата на публикуване: 02.06.2021

Протокол №52 от 19.05.2021 г.
Дата на публикуване: 21.05.2021

Протокол №50 от 16.04.2021 г.
Дата на публикуване: 21.05.2021

Протокол №49 от 26.03.2021 г.
Дата на публикуване: 23.04.2021

Протокол №48 от 22.03.2021 г.
Дата на публикуване: 05.04.2021

Протокол №47 от 26.02.2021 г.
Дата на публикуване: 05.04.2021

Протокол №46 от 05.02.2021 г.
Дата на публикуване: 11.02.2021

Протокол №45 от 29.01.2021 г.
Дата на публикуване: 11.02.2021

Протокол №44 от 20.01.2021 г.
Дата на публикуване: 03.02.2021