Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCOKT2
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCOKB3

Протоколи 2018

Дата на публикуване: 30.03.2022
Последна актуализация: 08.03.2023

Протоколи от заседанията на Изпълнителния съвет на Фонд "Научни изследвания" от 2018 година.

Протокол №43 от 17.12.2018 г.
Дата на публикуване: 03.01.2019

Протокол №42 от 14.12.2018 г.
Дата на публикуване: 03.01.2019

Протокол №41 от 07.12.2018 г.
Дата на публикуване: 15.12.2018

Протокол №40 от 03.12.2018 г.
Дата на публикуване: 11.12.2018

Приложение към Протокол №40 от 03.12.2018 г.
Дата на публикуване: 11.12.2018

Протокол №39 от 23.11.2018 г.
Дата на публикуване: 03.12.2018

Протокол №38 от 09.11.2018 г.
Дата на публикуване: 22.11.2018

Протокол №37 от 26.10.2018 г.
Дата на публикуване: 14.11.2018

Протокол №36 от 02.10.2018 г.
Дата на публикуване: 24.10.2018

Протокол №35 от 22.09.2018 г.
Дата на публикуване: 28.09.2018

Протокол №34 от 10.09.2018 г.
Дата на публикуване: 28.09.2018

Протокол №33 от 30.08.2018 г.
Дата на публикуване: 03.09.2018

Протокол №32 от 22.08.2018 г.
Дата на публикуване: 03.09.2018

Протокол №31 от 17.08.2018 г.
Дата на публикуване: 31.08.2018

Протокол №30 от 17.08.2018 г.
Дата на публикуване: 31.08.2018

Протокол №29 от 03.08.2018 г.
Дата на публикуване: 31.08.2018

Протокол №28 от 24.07.2018 г.
Дата на публикуване: 31.08.2018

Протокол №27 от 24.07.2018 г.
Дата на публикуване: 31.08.2018

Протокол №26 от 06.07.2018 г.
Дата на публикуване: 31.08.2018

Протокол №25 от 06.07.2018 г.
Дата на публикуване: 13.08.2018

Протокол №23 от 29.06.2018 г.
Дата на публикуване: 13.08.2018

Протокол №24 от 02.07.2018 г.
Дата на публикуване: 13.08.2018

Протокол №22 от 22.06.2018 г.
Дата на публикуване: 09.07.2018

Протокол №21 от 01.06.2018 г.
Дата на публикуване: 09.07.2018

Протокол №20 от 21.05.2018 г.
Дата на публикуване: 04.07.2018

Протокол №19 от 11.05.2018 г.
Дата на публикуване: 15.06.2018

Протокол №18 от 13.04.2018 г.
Дата на публикуване: 29.05.2018

Протокол №17 от 16.03.2018 г.
Дата на публикуване: 15.05.2018

Протокол №16 от 09.02.2018 г.
Дата на публикуване: 28.03.2018

Протокол №14 от 12.01.2018 г.
Дата на публикуване: 15.02.2018

Протокол №15 от 15.01.2018 г.
Дата на публикуване: 15.02.2018