Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

Протоколи 2020

Дата на публикуване: 07.02.2022
Последна актуализация: 17.06.2022
Протокол №43 от 04.12.2020 г.
Дата на публикуване: 15.12.2020

Протокол №42 от 27.11.2020 г.
Дата на публикуване: 10.12.2020

Протокол №41 от 20.11.2020 г.
Дата на публикуване: 01.12.2020

Протокол №40 от 13.11.2020 г.
Дата на публикуване: 01.12.2020

Протокол №39 от 06.11.2020 г.
Дата на публикуване: 27.11.2020

Протокол №38 от 23.10.2020 г.
Дата на публикуване: 23.11.2020

Протокол №37 от 09.10.2020 г.
Дата на публикуване: 09.11.2020

Протокол №36 от 29.09.2020 г.
Дата на публикуване: 07.10.2020

Протокол №34 от 20.08.2020 г.
Дата на публикуване: 07.10.2020

Протокол №35 от 11.09.2020 г.
Дата на публикуване: 21.09.2020

Протокол №29 от 24.07.2020 г.
Дата на публикуване: 11.09.2020

Протокол №33 от 12.08.2020 г.
Дата на публикуване: 01.09.2020

Протокол №32 от 04.08.2020 г.
Дата на публикуване: 01.09.2020

Протокол №30 от 31.07.2020 г.
Дата на публикуване: 01.09.2020

Протокол №25 от 26.06.2020 г.
Дата на публикуване: 13.08.2020

Протокол №31 от 04.08.2020 г.
Дата на публикуване: 04.08.2020

Протокол №28 от 23.07.2020 г.
Дата на публикуване: 23.07.2020

Протокол №26 от 03.07.2020 г.
Дата на публикуване: 23.07.2020

Протокол №24 от 20.06.2020 г.
Дата на публикуване: 14.07.2020

Протокол №27 от 10.07.2020 г.
Дата на публикуване: 10.07.2020

Протокол №22 от 29.05.2020 г.
Дата на публикуване: 09.07.2020

Протокол №23 от 09.06.2020 г.
Дата на публикуване: 17.06.2020

Протокол №21 от 20.05.2020 г.
Дата на публикуване: 05.06.2020

Протокол №20 от 15.05.2020 г.
Дата на публикуване: 05.06.2020

Протокол №19 от 08.05.2020 г.
Дата на публикуване: 26.05.2020

Протокол №18 от 30.04.2020 г.
Дата на публикуване: 26.05.2020

Протокол №17 от 24.04.2020 г.
Дата на публикуване: 26.05.2020

Протокол №16 от 08.04.2020 г.
Дата на публикуване: 29.04.2020

Протокол №14 от 27.03.2020 г.
Дата на публикуване: 23.04.2020

Протокол №15 от 01.04.2020 г.
Дата на публикуване: 09.04.2020

Протокол №11 от 28.02.2020 г.
Дата на публикуване: 03.04.2020

Протокол №13 от 20.03.2020 г.
Дата на публикуване: 31.03.2020

Протокол №12 от 16.03.2020 г.
Дата на публикуване: 31.03.2020

Протокол №10 от 25.01.2020 г.
Дата на публикуване: 11.02.2020