Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Изпълнителен съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.09.2023

Състав на Изпълнителен съвет към Фонд "Научни изследвания"

 

Председател на изпълнителния съвет: проф. д-р инж. Пламен Петков  
Заместник-председател на изпълнителния съвет: проф. Желю Владимиров, дикн

 

Членове:
Акад. Веселин Дренски, дмн
Чл.-кор. проф. Илза Константинова Пъжева, дбн
Проф. Марияна Христова Парзулова-Баева,  дфн
Проф. д-р Вилма Стоянова
Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева
Проф. д-р Олимпия Роева
Проф. д-р Стефан Сивков
Доц. д-р Божин Божинов
д-р Милена Петкова Дамянова - представител на МОН
Секретар: доц. д-р Боряна Хаджиева

 

Мандат на Изпълнителния съвет на ФНИ: 5.09.2021 г. - 4.09.2025 г.

Оценители към НЕК на ФНИ за 09.2021-09.2023
Дата на публикуване: 08.09.2023

Оценители към НЕК на ФНИ за 09.2019-09.2021
Дата на публикуване: 28.03.2022

Оценители към НЕК на ФНИ за 09.2017-08.2019
Дата на публикуване: 28.03.2022

Учени, участващи в дейността на Фонда
Дата на публикуване: 28.03.2022