Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCOKN3
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCOCG2

Протоколи 2022

Дата на публикуване: 30.03.2022
Последна актуализация: 24.01.2023
Протокол №34 от 12.12.2022 г.
Дата на публикуване: 20.12.2022

Протокол №35 от 16.12.2022 г.
Дата на публикуване: 20.12.2022

Протокол №32 от 02.12.2022 г.
Дата на публикуване: 08.12.2022

Протокол №33 от 08.12.2022 г.
Дата на публикуване: 08.12.2022

Протокол №31 от 23.11.2022 г.
Дата на публикуване: 07.12.2022

Протокол №30 от 18.11.2022 г.
Дата на публикуване: 07.12.2022

Протокол №29 от 04.11.2022 г.
Дата на публикуване: 28.11.2022

Протокол №28 от 20.10.2022 г.
Дата на публикуване: 08.11.2022

Протокол №27 от 14.10.2022 г.
Дата на публикуване: 08.11.2022

Протокол №26 от 30.09.2022 г.
Дата на публикуване: 21.10.2022

Протокол №25 от 16.09.2022 г.
Дата на публикуване: 16.09.2022

Протокол №24 от 22.08.2022 г.
Дата на публикуване: 31.08.2022

Протокол №23 от 29.07.2022 г.
Дата на публикуване: 16.08.2022

Протокол №19 от 24.06.2022 г.
Дата на публикуване: 14.07.2022

Протокол №21 от 08.07.2022 г.
Дата на публикуване: 14.07.2022

Протокол №22 от 14.07.2022 г.
Дата на публикуване: 14.07.2022

Протокол №20 от 01.07.2022 г.
Дата на публикуване: 01.07.2022

Протокол №18 от 17.06.2022 г.
Дата на публикуване: 17.06.2022

Протокол №16 от 27.05.2022 г.
Дата на публикуване: 13.06.2022

Протокол №17 от 31.05.2022 г.
Дата на публикуване: 01.06.2022

Протокол №15 от 04.05.2022 г.
Дата на публикуване: 30.05.2022

Протокол №14 от 15-16.04.2022 г.
Дата на публикуване: 11.05.2022

Протокол №13 от 25.03.2022 г.
Дата на публикуване: 03.05.2022

Протокол №11 от 25.02.2022 г.
Дата на публикуване: 21.03.2022

Протокол №12 от 28.02.2022 г.
Дата на публикуване: 04.03.2022

Протокол №10 от 21.01.2022 г
Дата на публикуване: 11.02.2022