Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R603SH3
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R603S96
Отчитане Изпълнение и промени Правила за отчитане

Изпълнение и отчитане

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2023

На заседание на Изпълнителен съвет с Протокол 7/03.12.2021 г. бе взето следното решение:

 

Приема от 01.01.2022 г. при предаване на  междинен или окончателен отчет по договори за научни изследвания, финансирани от ФНИ, ръководителите на проекти да предоставят попълнена Обобщена информация за съответния отчет, което е приложение към Указанията за отчитане изпълнението на проекти на електроннната страница на ФНИ.