Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Покана

Дата на публикуване: 28.03.2024
Последна актуализация: 28.03.2024

ПОКАНА

 

На 4 април 2024 г. (четвъртък) от 9:30 часа
заповядайте в Аулата на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ (бул. „Цар Освободител“ 15),
където ще се състои събитие,
посветено на българо-френското научно сътрудничество
в рамките на програма „Рила“ – анализ на въздействието и бъдещи перспективи.