Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Церемония по връчване на грамоти на най-успешни проекти, отчетени през 2023 г.

Дата на публикуване: 01.04.2024
Последна актуализация: 01.04.2024

 

Церемония по връчване на грамоти на
най-успешни проекти,
отчетени през 2023 г.

 

На 23 април 2024 г. от 16:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов” в Централната сграда на БАН,
ул. „15-ти ноември“ №1,
Фонд „Научни изследвания”

организира


церемония по връчване на грамоти на най-успешни проекти, 
отчетени през 2023 г. 

 

Ще бъдат връчени грамоти на до два успешни проекта по научни области –
биологически науки, математически науки и информатика, медицински науки,
науки за Земята, обществени науки, селскостопански науки, технически науки,
физически науки, химически науки, хуманитарни науки, двустранно сътрудничество и ДКОСТ.

Фонд „Научни изследвания” кани всички желаещи да присъстват на

тържествената церемония и на чаша вино след нея.