Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HE1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12171

Удължаване на срока на поканата към учени за членове на ВНЕК по конкурси на Фонд "Научни изследвания"

Дата на публикуване: 10.07.2023
Последна актуализация: 10.07.2023

Удължаване на срока на поканата към учени
за членове на ВНЕК
по конкурси на Фонд "Научни изследвания"

 

Срокът за подаване на заявления се удължава до 14 юли 2023 г.

 

Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:

 

o.rahneva@mon.bg – за направление "Биологически науки"

b.rusanova@mon.bg – за направление "Медицински науки"

r.kondova@mon.bg – за направление "Селскостопански науки" и за направление "Математически науки и информатика"

b.hadjieva@mon.bg – за направление "Физически науки" и за направление "Химически науки"

m.philipova@mon.bg – за направление "Обществени науки"

k.yaneva@mon.bg – за направление "Хуманитарни науки"

aleksandrova@mon.bg – за направление "Технически науки"

m.savova@mon.bg.bg – за направление "Науки за Земята"

 

Информационна форма и заявления за кандидати за членове на Временни научно-експертни комисии (на български език)

 

Изисквания на ФНИ за членове на ВНЕК (на български език)