Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HE1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12171

Обучение на бенефициенти

Дата на публикуване: 09.01.2024
Последна актуализация: 09.01.2024

Фонд „Научни изследвания“ организира обучение
за всички бенефициенти на проекти по конкурси 2023 г.

 

Обучението ще включва представяне на насоки по финансово-счетоводни и отчетни въпроси. След всяка тема ще има възможност за активна дискусия и обсъждане на всички въпроси с експерти от ФНИ.

Обучението ще се проведе на 23 януари 2024 г. (вторник) от 10:00 до 12:00 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (адрес: бул. "Цар Освободител" 15, Ректорат на СУ).

Поканени са ръководителите на договори от конкурси 2023, както и главните счетоводители на базовите организации.