Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HE1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12171

Покана за оценители по програма CONCERT Japan

Дата на публикуване: 10.06.2022
Последна актуализация: 05.06.2023

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към български учени и изследователи, които могат да се включат като оценители на проектни предложения, подадени за участие в деветия международен конкурс по програма CONCERT-Japan на тема „Дизайн на материали с атомна прецизност“ (“Design of Materials with Atomic Precision”)

Периодът за онлайн оценяване на проектните предложения ще продължи от 5 август 2022 год. до 16 септември 2022 год.

Попълнените документи, приложени към поканата, придружени със списък с научните публикации и кратко CV могат да бъдат изпратени до г-жа Милена Александрова на адрес: aleksandrova@mon.bg или директно до координаторите по програмата на адрес: concert-japan-jcs@cnrs.fr.

Информационна форма за заявления за оценители по програмата

Насоки за оценители

Краен срок за изпращане на документи: 20 юни 2022 г.