Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3EB1
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH6

Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 20.03.2023

Въпроси по конкурсната документация

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес:  fni-konkursi@mon.bg

 

Във въпроса е необходимо да се посочи за кой конкурс се отнася.

 

Постъпилите въпроси и отговорите се публикуват на интернет страницата на Фонда не по-късно от 5 дни от получаване на искането. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.