Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18E2
Контактна форма Контакти с администрацията

Контакти

Дата на публикуване: 11.01.2021
Последна актуализация: 15.03.2023

Адрес:


София, 1309
бул. „Aлександър Стамболийски“ № 239 Б, ет. 3 и 4

(входът е откъм ул. „Антон“ по посока на САГБАЛ „Света София“)

Фонд „Научни изследвания“

fni2012@mon.bg